1. ניתן להזמין את המוצר המבוקש ישירות דרך האתר או באימייל המצוין באתר. ההזמנה התקבלה ונמצאת בטיפול לאחר אישור ההזמנה. ההזמנה ותנאיה משקפים את המוסכם בין הצדדים וכל שינוי מההזמנה יעשה בהסכמה בכתב ובחתימת "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" והמזמין גם יחד. לעיתים תיתכנה באתר טעויות כגון טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר וכל טעות שהיא, אם בהזמנתכם חלה טעות אנו נעדכן אתכם בדבר הפרטים הנכונים.


2. מחירי כל המוצרים באתר בש"ח וכוללים מע"מ כחוק. המוצרים יסופקו ללקוח רק לאחר שהתשלום עבורם התקבל במלואו. אשראי – התשלום בכרטיס אשראי בכפוף לתנאי חברת האשראי. לידיעתכם, על מנת לספק ביטחון מרבי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים, עבור כל הזמנה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש.


3. ההזמנה טעונה אישור המפעל. אם לא אישור מלא ו/או חלקי תבוטל העסקה או תבוצע באופן חלקי לפי העניין והמזמין יקבל את כספו בערכו הנומינלי בגין מלוא העסקה או בהתאם לחלק היחסי שלא סופק לו. המזמין מוותר בזאת על כל טענה כלפי "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" ו/או מי מטענה בעניין זה.


4. שינוי בהזמנה אפשרי עד 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, וכל שינוי בהזמנה מחייב את חתימת הלקוח אל מול נציג "סימקס שיווק רהיטים בע"מ".


5. ביטול הזמנה מיוחדת, למוצר שאינו במלאי – כזה המיובא מחו"ל ו/או המיוצר עבור הלקוח – ניתן לבטל בתוך 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה בלבד, על ידי שליחת הודעת ביטול בכתב לחברה באמצעות פקס מספר 048724385 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת simaxonline@gmail.com . עד 2 ימי העסקים, ביטול הטובין כרוך בניקוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם. לאחר 2 ימי העסקים, ביטול הטובין כרוך בתשלום מלא.


6. החזרת מוצר שהיה בהזמנה מהמלאי, אפשרי עד 14 ימים מיום הקבלה בבית הלקוח ובכפוף לתנאים הבאים: במידה והטובין לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש, במידה ולא נפתחה האריזה המקורית כלל, במידה והטובין לא הורכב בבית הלקוח, במידה והתקבל אישור מפורש של עובד "סימקס שיווק רהיטים בע"מ", לא יתבצע החזר כספי ו/או זיכוי על דמי הובלת המוצר לבית הלקוח והלקוח יחויב בדמי הובלה בגין החזרת הטובין (הובלות מבוצעות על ידי קבלני משנה). התמורה בגין הטובין תחזור אל הלקוח בדרך בה שילם.


7. אין "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" אחראית לשינוי ו/או סטייה בגוון ו/או העץ.


8. סוכם בזאת, כי הסחורה הנמכרת הינה בעלות "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" עד לפירעון מלוא התשלום בגינה בפועל ע"י המזמין. המזמין מייפה את כוחה של "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" לפעול במטרה לקבל לידיה סחורה שלא שולמה בגינה מלוא תמורתה. כמו כן, החזרת הסחורה לא יהא כדי לפגוע בזכות כל שהיא מזכויות "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" לתבוע את המזמין בגין נזקים שנגרמו בשל מעשיו ו/או לפגוע בזכות כל שהיא של "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.


9. ככלל, הסחורה תימסר למזמין רק כנגד תשלום מלוא התמורה. יצוין, כי "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" תהא רשאית לספק את הסחורה גם במועד מוקדם יותר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם לאחר החתימה על ההזמנה ובניגוד לאמור בתנאי התשלום ו/או בטרם תשלום מלוא התמורה בפועל. מוסכם ומוצהר בזאת, כי בעצם קבלת הסחורה ע"י המזמין אין משום ראיה כל שהיא לכך ששולמה מלוא התמורה בגינה.


10. כל סכום החל על המזמין בהתאם למוסכם ואשר לא שולם על ידו במועד ובכלל זו המחאה שלא נפרעה במועד, יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור 3%.


11. פיגור באחד התשלומים ע"י המזמין, יזכה את "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" בזכות לבטל את העסקה או להמיר את מלוא התמורה בגינה לפירעון מיידי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


12. זמני האספקה המצוינים בהזמנה הינם משוערים בלבד. על כן, הלקוח יודע ש "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" תלויה בצדדים שלישיים בכדי לספק את הטובין ויתכנו עיכובים.


13. מוצר שהוזמן יסופק לכתובת הרשומה בפרטי הלקוח בהזמנה. לכל מוצר זמני אספקה שונים ויש להתייחס למסגרת זמן האספקה על פי המצוין בטופס ההזמנה. ימי האספקה המצוינים בדף המוצר הם ימי עבודה בלבד, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת וחגים. אנו עושים את מרב המאמצים על מנת לזרז את זמני האספקה, עם זאת מאחר ואנו תלויים בזמני האספקות של מפעלים שונים, אין באפשרותנו להתחייב בשמם ואין עלינו האחריות על איחורים מסיבות שונות. במידה ואין באפשרות חברת ההובלות לעלות את המוצר/ים במדרגות ואינם נכנסים במעלית, יש צורך בהזמנת מנוף, בתיאום מראש, בהסכמת הלקוח ועל חשבונו. מחירי ההובלה וההרכבה המצוינים במחירון זה מתייחסים לאזורי הצפון, המרכז והדרום. לחברת ההובלות שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר על אספקה לאזורים מסוימים על פי דרישתם, לרבות אזורים מרוחקים במיוחד כמו אילת וקריית שמונה, הכל בתיאום מראש ועל פי המחיר על טופס ההזמנה. במידה ואין באפשרות חברת ההובלות לספק את ההזמנה אל בית הלקוח מסיבות מיוחדות כמו: אזור מסוכן, אין גישה נוחה להיכנס וכדומה, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת למצוא פתרון מול הלקוח.


14. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הנם חדשים לחלוטין, האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר הינה לשנה חלה על המשווקים המורשים של המוצרים – עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי האחריות והשירות של כל מוצר. האחריות לא תחול במקרה של נזק פיזי כתוצאה משימוש רשלני, פגיעת ברק, שריפה, רטיבות, השחתות שונות או שימוש בלתי נאות במוצר.


15. מקום השיפוט הבלעדי לכל סכסוך הנובע ו/או הקשור להזמנה ו/או התשלומים בגינה יהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.


16. אנו עושים כמיטב יכולתנו לשרת אתכם נאמנה. לכל הזמנה שבוצעה מהאתר ובכל שאלה בנוגע למוצר, מפרט טכני, מידע על תפעול וכדומה ניתן לפנות ישירות אל שירות הלקוחות במספרים המוצגים באתר או בדואר האלקטרוני. אנו נעשה את המיטב לתת מענה לכל שאלה או בעיה ולתת יחס אישי לכל לקוח הנכנס למשפחת סימקס.


הסברים

א. "סימקס שיווק רהיטים בע"מ" – או כל מי שיבוא במקומה.

ב. "מועד ההזמנה" – המועד בו נרשמה ההזמנה ע"י המזמין, או מועד שינוי ההזמנה, בהתאם לנסיבות.


מאחלים הנאה מהריהוט החדש,

סימקס שיווק רהיטים בע"מ